Drugplan 2016-2019 : Zorg

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd

 

 

Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Status
31 Onderhouden van bestaande zorgdiensten (ambulant, residentieel, in een ziekenhuis) met ondersteuning van gebruikers en/of hun naasten, de zorgdiensten zijn gespecialiseerd, pluridisciplinair en gevarieerd in hun aanbod FGC, GGC
ION Gezondheid
ION Veiligheid
Daadwerkelijk onderhoud Daadwerkelijk onderhoud in 2019
32 Organiseren van studiedagen rond de bestaande kliniek(en) in de drugsector, het verzamelen van klinische debatten georganiseerd door de verenigingen in de sector of verbonden sectoren Fedito Bxl
Drugsector
Verbonden sectoren
2 dagen / 4 jaar RAT Studiedag – Utopieën, spiritualiteiten, (nieuwe overtuigingen), populisme: de laatste mogelijkheden om te dromen? (januari 2017)

Studiedag “In het ziekenhuis, in de stad: de patiënt die drugs gebruikt 6/12/2017

RAT Studiedag: Leven om te consumeren, consumeren om te (over)leven (januari 2018)

Seminar over de samenwerking tussen artsen, apothekers en gespecialiseerde sector rond substitutiebehandeling (5/6/2018)

“La Trace”Studiedag: De nabijheid als kader kiezen

RAT Studiedag: Manipulatie van verlangengs, verslaving en Liberalisme (januari 2019)

33 Ondersteunen van de drugsector voor de aanpak van dokters en onderhouden van de aantrekking van de sector voor dokters en psychiaters (herziening van het MB voor de criteria om accreditatie te behouden, vormingen, gedifferentieerde reïntegratie van het oproepsysteem) Dokter van de sector
Verbonden sectoren
Jaarlijkse cyclus intervisies
Helpdesk
Behouden goedkeuring
5% + huisarts/psychiater
Interventies georganiseerd door RAT

Toezicht op medische woningen door Enaden

Behoud van MG goedkeuring met constante training

Deelname aan de consultatie over verslaving van RMLB

Introductie van de medisch-farmaceutische concultatie “misbruik & afhankelijkheden” vanaf juni 2018

Studie uitgevoerd door Transit – evaluatie van opioïdensubstitutiebehandelingen (OST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het laat zien dat (in 2017), 905 artsen 2411 behandelingen voorschreven voor 2327 patiënten (ledoux 541)

 

34 Ondersteunen van de initiatieven van de drugsector of komende uit andere sectoren die deel uitmaken van de behandeling in de tijd en die het insectoriaal verkeer van patiënten ondersteunen Psy van de sector
Verbonden sectoren
Projecten 107
Drugsector
Jaarlijkse cyclus intervisies
10 % gericht op /vanaf 107
Structurele participatie van de verslavingssector in Brusselse “107 projecten” en Housing First Brussels

Oree/pelikaan training voor bijna 200 thuiswerkers (2016)

Deelname aan het verslavingsoverleg van RMLB

35 Ontwikkelen van structurele banden met ziekenhuizen, via projecten of formeel aangehechte verenigingen (vb : St Pierre, St Luc en St Michel), ondermeer door de uitbreiding van de modellen van nood-koppeling alcohol-drugsverslaving Ziekenhuizen
Drugsector
1 ziekenhuis meer dan de 3
Verbindingsmodellen in 3 ziekenhuizen meer
overnemen plan alcohol
Studiedag: “In het ziekenhuis, in de stad”: de druggebruiker (06/12/2017) en voorbereidende werkgroepen die hebben deelgenomen aan het versterken van de banden tussen Sanatia/ Trace en Brugman/ Pelican
36 Zorgen voor voldoende personeel, waardoor een residentiele kwaliteitsaanpak mogelijk wordt, voor patiënten, (ex)druggebruikers, die mobiel zijn, met diverse noden en zich in verschillende regio’s van het land bevinden. Deze aanpak moet zich via netwerken op een interregionaal niveau organiseren Drugsector Uitbreiding van personeel
Interregionale toegang tot zorg
sensibilisatie van het beleid tijdens consultaties voor het Brussels gezondheidsplan.

Geen vervolg gepland.

37 Ontwikkelen van contacten met zelfhulpgroepen (NA, AA, Vie Libre), en toegang tot diverse informatietools (internetfora, zelfevaluatie van de problematiek, etc) om empowerment te bevorderen Fedito Bxl
Drugsector
zelfhulpacties
Zelfhulp band
Link naar « me-assist » ndls + fr
38 Uitbreiding van de Brusselse dekking van substitutiebehandelingen door dokters en apothekers Famgb + Bhak
APB
dokters uit de sector
Drugsector
+20% huisartsen
+20% farm +20% patiënten
Vergadering tussen koepels van artsen, apothekers en gespecialiseerde sector. Verspreiden aan artsen en apothekers van informatie over evenementen georganiseerd door de sector

Studie uitgevoerd door Transit– Evaluatie van Opioïde substitutiebehandeling (OST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

39 Implementering van een programma voor de zorg van Hepatitis C, HIV en tuberculose (doorlichting, vroegtijdige interventie en behandeling) beschikbaar voor allé personen in contact met het drugnetwerk Actoren Hep C
Hep C Netwerk
Drugsector
Eenvoudige toegang tot het programma Deelname aan de European Testing week voor HIV-HCV 2015 en 2018

Vergoeding voor alle HCV behandelinen vanaf 1/2019

40 Integratie van harm reduction in de zorgstructuren en de behandelingen voor druggebruikers Drugsector Informatie bij 100%, materiaal bij 50% van de diensten

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top