Drugplan 2016-2019 : Harm reduction

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Status
11 Het op grote schaal creëren, produceren en verspreiden van tools voor informatie en sensibilisering, het verspreiden van harm reduction boodschappen voor een specifieke doelgroep (migranten, jongeren, vrouwen, MSM) en verschillende leefruimtes (straat, feestlocaties, gevangenissen) Drugsector Bestaan van tools voor specifieke doelgroepen
12 Versterken van toegang tot harm reduction materiaal, vooral het materiaal voor een steriele injectie, inlusief in de grote psyco-medische en sociale sector, die een geografische dekking bevordert, alsook een maximaal uurtarief FGC, GGC
Drugsector
Sterifix pharm
Versterking DAMSI via gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde diensten, automaten (1 spuit voor alle materiaal)
Herfinanciering van de DAMSI door de minister van Jodoigne. Erkenning van risicovermindering in het cocof-ambulante decreet.
13 Informeren, vormen en sensibiliseren over harm reduction door peers en het ondersteunen van empowerment : in hun leefomgeving (door professionele diensten, gevangenissen), via stands, « sneeuwbal » acties, etc. ; en via platformen op internetsites Druggebruikers
Drugsector
“Sneeuwbalacties” op straat, gevangenis, gezondheids- en welzijnswerkers op feesten, peergroepen in gevangenissen, studenten, infostanden bemand door peers op feesten, etc
14 Versterken en ontwikkelen van outreachacties, inclusief door sensibilisering van de publieke relais en verbetering van een kader voor harm reduction gedragingen (gevangenispersoneel, gevangenen, feestlocaties, parkwachters, studenten, etc.) Drugsector Vorming gevangenisbewakers, personen op feestlocaties (QN, etc)
Vormingsprojecten van peers voor feestlocaties, studenten, etc.
15 Illegale psychotrope producten analyseren : vaste en mobiele testing in Brussel, uitbreiding van de v,erspreiding van vroegtijdige waarschuwingen Drugsector Min 1 dienst met vaste testing
Min 1 dienst met mobiele testing voor feesten Versterking/ontwikkeling kanalen met vroegtijdige waarschuwingen
16 Plaatsing van een coördinatie van acties (gezondheid, gezondheidsbevordering, harm reduction, preventie, etc) voor het vernbeteren van interventie en de doeltreffendheid van actoren bij evenementen Sector gezondheidsbevordering, Harm reduction Bestaan van een coördinatie
17 Plaatsing van een zoek-actie project AERLI (begeleiding en vorming over risico’s gelieerd aan injectie) in Brussel Werkgroep AERLI Effectieve plaatsing onderzoeksactieproject werkte in GP AERLI. Poging tot uitvoering van AERLI door sommige operatoren.
18 Plaatsing van risicobeperkende gebruikersruimtes in Brussel, autonoom en/of in loketten voor spuitenruil en/of in crisiscentra en/of in grotere plaatsen met een loketten of crisiscentra Drugsector 2 plaatsen, rekeninghoudend met het onderzoek in Ribeaucourt Tot op heden blokkeert de interministriële commissie SCMR op federaal niveau. Niettemin, politieke wil in Brussel om vooruitgang te boeken.
19 Uitwisselen van gebruiken en versterken van de vaardigheden tussen professionals door het organiseren van overleggroepen, bijeenkomsten en studiedagen, door het combineren van verschillende sectoren (mogelijk) geïnteresseerd in harm reduction Drugsector, gezondheidsbevordering 1/2 per jaar NIGHTS 2018 symposium – 4de internationale conferentie over nachtleven georganiseerd door MODUS VIVENDI in november 2018
20 Opvolgen van ontwikkeling en testen van de implementatie van nieuwe tools voor harm reduction, zoals tests voor gedecentraliseerde opsporing, naloxone, etc. Drugsector Implementtie van minstens 2 proeven Detective en demedicalized testen van HIV mogelijk sinds het einde van 2016. HCV gedemedicaliseerde screening factuur. Drugs in Brussels 2019 symposium gewijd aan Naloxone en gedemedicaliseerde screening

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top