Drugplan 2016-2019 : Gevangenissen

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Status
41 Overdracht van bevoegdheden voor de gezondheidszorg van gedetineerden naar de FOD Volksgezondheid en Sociale Zekerheid Federale overheid
CAAP
Fedito Bxl
Drugsector
RIZIV
Daadwerkelijke overdracht van bevoegdheden voor 2019 Opvolging door de Wergroep “Prisons de l’Appel naar de overdracht van competenties

KCE onderzoek naar de mogelijkheid van de overdracht

KCE stelt hervormingsmogelijkheden voor om gezondheidszorg in gevangenissen te verbeteren

Oprichting van een gezondheidsgroep in gevangenis van Sint-Gillis

42 Volledige toepassing van de Basiswet van 12 januari 2005 over de penitentiaire administratie en het juridisch statuut van gevangenen, via de publicatie van alle arresten die mogelijk van toepassing zijn Federale overheid
CAAP
Fedito Bxl
Drugsector
Direct & Coord drugbeleid in gevangenissen
Daadwerkelijke publicatie Herziening van de beginselwet door de wet van 12 maart 2018
43 Beginnen en doorgaan met behandelingen (subsitutiebehandelingen, Hepatitis C behandelingen, …) voor, tijdens en na de opsluiting, met de systematisering van contact opnemen met de sector door het gevangenispersoneel of de gevangenen Gevangenispersoneel
Brusselse gevangenissen
Fedito Bxl
Drugsector
75% van de gevraagde behandelingen geïmplementeerd
44 Opstellen en verdelen van richtlijnen voor het gezondheidsperoneel en voor de verantwoordelijken van de gevangenisbewakers, opgesteld door experts en gefocusd op de gezondheidsnoden die verbonden kunnen zijn aan druggebruik (fysieke gezondheid, harm reduction, substitutiebehandeling, geestelijke gezondheid, etc) Gevangenispersoneel
Brusselse gevangenissen
Fedito Bxl
Drugsector
1 vorming/jaar + verspreiden richtlijnen in elke Brusselse gevangenis
45 Op permanente wijze informatie en materiaal verspreiden (ruilprogramma’s voor spuiten, water, lepels, filters) over harm reduction voor gedetineerden in elke Brusselse gevangenis Gevangenispersoneel
Drugsector
Enquête tevredenheid gevangenen: 50 % hadden toegang LRA interventies in de gevangenis van Vorst, 8ste vleugel links (8 sessies voor 2016)
46 Organiseren van praat- en discussiegroepen in elke Brusselse gevangenis, over onderwerpen zoals gezondheid, plaats van druggebruik in het leven van een gebruiker, risico’s verbonden aan dit druggebruik, aan tatoeages/piercings, aan een seksueel leven, etc Gevangenispersoneel
Drugsector
Gevangenen
Enquête tevredenheid gevangenen: 50 % hadden toegang
47 Organiseren van peervormingen, sensibilisering en informatie voor peers over gezondheid, een seksueel leven risico’s verbonden aan druggebruik en tatoeages/piercings Gevangenispersoneel
Drugsector
Gevangenen
Enquête tevredenheid gevangenen: 50 % hadden toegang Aanpak van de gevangenissen werkgroep betreffende de toepassing van de voorwaarden van het therapeutisch bevel
48 Vergroten van toegang tot structuren van de sector (ambulant, dagcentra, residentiële centra) voor personen die uit de gevangenis komen Gevangenispersoneel
Fedito Bxl
Drugsector
Verbonden sectoren
Enquête tevredenheid gevangenen: 30% hadden toegang tot een structuur naar hun keuze
49 Delen van expertise met de promotoren van de nieuwe gevangenis in Haren, om te anticiperen op gezondheidsproblemen en te denken aan acties van preventie, harm reduction en behandeling CAAP
Fedito Bxl
Drugsector
Minstens 1 vergadering/jaar over het onderwerp
50 Op het gevangenisterrein erkennen van de de psychosociale expertise van diensten actief bezig met verslavingen en vergemakkelijken van de voorgestelde plannen van herverdeling voor de gedetineerden die drugs gebruiken Gevangenispersoneel
interne gevangenisdiensten
Drugsector
Enquête tevredenheid gevangenen: 50 %

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top