Drugplan 2016-2019 : Sociale integratie

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende of niet voltooide Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Status
51 Werkloosheidsuitkering activeren voor mensen die niet kunnen werken wegens ziekte, en voor diegenen waarvan de duur van de werkloosheid door ziekte te lang is, waardoor ze geen aanspraak maken op dit recht Brusselse overheid
Actiris
Drugsector
Daadwerkelijke activering De assimilaties zijn mogelijk van geval tot geval. rekenen houdend met de invaliditeit van elke persoon, maar er is geen algemene regel op dit gebied.
52 Gesco-statuut activeren voor mensen die niet kunnen werken wegens ziekte, en voor diegenen waarvan de duur van de werkloosheid door ziekte te lang is, waardoor ze geen aanspraak maken op dit recht Brusselse overheid
Actiris
Drugsector
Daadwerkelijke activering De assimilaties zijn mogelijk van geval tot geval. rekenen houdend met de invaliditeit van elke persoon, maar er is geen algemene regel op dit gebied.
53 Activeren van toegang tot Actiris vormingen en alle werkaanbiedingen van Actiris voor mensen die niet kunnen werken wegens ziekte, en voor diegenen waarvan de duur van de werkloosheid door ziekte te lang is, waardoor ze geen aanspraak maken op dit recht Brusselse overheid
Actiris
Drugsector
Daadwerkelijke activering INAMI / Actiris-overeenkomst die opleiding biedt via Actiris actieve werkgelegenheidsonderzoeksadviesdienst Voor meer informatie: Link 1

INAMI conferentie: “Professionele re-integratie: een sociale investering”

54 Implementatie van een programma en een socioprofessioneel integratieparcours, dat ontwikkeld werd met publieke actoren van werkgelegenheid en private partnerschappen Actiris
Drugsector
Verbonden sectoren
Daadwerkelijke implementering Actiris oproep voor projecten ter ondersteuning van specifieke doelgroepen betrof alleen mensen met een werkloze status, wat niet het geval is voor de meeste van onze doelgroepen
55 Ontwikkelen van een huisvestingsprogramma voor (ex)druggebruikers, die aan onthouding doen of gestabiliseerd zijn, te vertrekken van bestaande initiatieven naar sociale huisvesting en Sociale Verhuurkantoren Drugsector
Verbonden sectoren
Fedito Bxl
50 plaatsen huisvesting Ondersteuning van het project “Housing First Brussels” en de langetermijnontwikkeling ervan
56 Ondersteunen van het Respite House d’Hermès + project en toewijzing van huisvesting aan (ex)druggebruikers met mentale problemen Fedito Bxl
Drugsector
Verbonden sectoren
10% van de huisvesting Geen financiering voor het “Respite House Project” door de Vlaamse regering
57 Ontwikkelen van banden tussen de drugsector en het reïntegratietrajct door sport Drugsector 50% vraag vanuit sector
58 Ontwikkelen van een meerjarige socioculturele actie, specifiek gericht op (ex)gebruikers van drugs of alcohol Cultuurpunt
Drugsector
1 actie/jaar
59 Ontwikkelen van interventies met families en naasten Drugsector 10% meer interventies Ontwikkeling door de PCOA, Het Prisma van interventies met familieleden van gevangenen
60 Helpen bij de opkomst van een burgergroepering die strijdt tegen de discriminatie van drugsgebruikers Drugsector Burgergroepering

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top