Drugplan 2016-2019 : Financiering, werk en vorming

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Toestand
61 Financiering in het Regionaal Veiligheidsplan van het SPVP en de strategieën van preventie, harm reduction en zorg Brusselse overheid Daadwerkelijke financiering SPVP (basis:2015)
62 Strijden tegen overbelaste teams met de toewijzing van de structuurfondsen ter ondersteuning van 15% meer patiënten (ambulante en residentiële) FGC, GGC Daadwerkelijke financiering
63 Jaarlijkse stijging van 5% van de participatiegraad van de opleiding FGC
Feiat
Fedito Bxl
Daadwerkelijke stijging
64 Structurering van het Brussels Verslavingsfonds, van het compnent drugs (inclusief alcohol) en de component tabak, waarbij de steun mogelijk blijft voor strategieën en innovatie FGC, GGC
Fedito Bxl
Daadwerkelijke structurering Herstructurering door cocof en cocom van financiering van de meeste van de laatste begunstigden van het Verslavingsfonds
65 Voor een beoordeling in het kader van de programmatie van het FGC, is er structurele financiering nodig voor projecten die hun nood en hun doeltreffendheid hebben bewezen FGC
Feiat
Fedito Bxl
Daadwerkelijke financiering van deze projecten Zoals tot nu toe (2019) is ontwikkeld, zou de programmering van CoCoF-diensten worden georganiseerd op basis van oproepen voor projecten
66 Herzien van de modaliteiten van de financiering van harm reduction activiteiten : inkoopcentrale zonder publieke aanbesteding, anonieme jobstudent, nachtelijk vervoer, uitgaven specifiek gelieerd aan harm reduction acties FGC
Modus Vivendi
Fedito Bxl
Daadwerkelijke herziening
67 Herzien van de modaliteiten van de financiering van laagdrempelige toegang, rekening houdend met interventie voor personen in een ongereguleerde administratieve toestand, waarbij de opvang van primaire noden (bed, douche, maaltijd, etc) mogelijk blijft FGC, GGC Daadwerkelijke herziening
68 Hervatten van een Brussels vormingsprogramma over drugs en verslavingsgedrag, dat de problematiek gelieerd aan preventie integreert, alsook harm reduction, laagdrempelige toegang, de zorg, interventies in gevangenissen en de socioprofessionele integratie BSI
Fedito Bxl
1 jaarlijks programma van 7 sessies CREA/HELB
69 Vormingen voor zorgberoepen als antwoord op de drug- en verslavingsproblematiek: vergroting van de specifieke modules in de cursus van psychologie, geneeskunde en psychiatrie, apothekers, sociaal assitenten en verpleegkunde Universiteiten + hoge scholen
Fedito Bxl
Specifieke module in 30% van de universiteiten/hoge scholen
70 Een uitwisselingssysteem voor werknemers organiseren in drugsector, alsook met verbonden sectoren (de medische sector, geestelijke gezondheid, sociale uitsluiting, etc.) Fedito Bxl
Réseau ABC
Verbonden sectoren
1 georganiseerd systeem, 20 werken/jaar Distributie van uitwisselingsaanbiedingen door ABC network

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top