Drugplan 2016-2019 : Epidemiologie, onderzoek, campagnes en vernieuwende projecten

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Status
71 Uitvoeren van mediacampagnes en het schrijven van opiniestukken voor de destigmatisering van drugebruikers in de ogen van het grote publiek, van de politieke wereld, en sommige professionals in sectoren die niet met verslavingen verbonden zijn Fedito Bxl
Drugsector
2 opiniestukken/jaar of 1 terugkerende campagne Campange #STOP1921

Publicatie van Cartes Blanches;

Het terugtrekken van inkomsten uit sociale integratie van mensen die al onzeker zijn, is hen in de armoede te laten duiken (La Libre 22/12/2015)

Duur, inefficiënt en zelfs niet slim (La Libre 23/12/2015

De oorlog tegen drugs is mislukt. Het wordt toegelaten, zelfs in Davos.. (La Libre 22/1/2016)

Bijdrage/ interview in “Naar het einde van het drugsverbod?” (Le Soir 18/01/2016)

Hoe kunnen we de kosten van drugs verminderen (La Libre 28/04/2017)

Wanneer krijgen we een ambitieus alcoholplan? (La Libre 22/03/2017)

Het reguleren van Cannabis; niet meer waarom, maar hoe? (Le Soir 31/03/2017

Overdoses omhoog, een mobilisatie van professionals en autoriteiten is nodig (03/06/2017) (Le Monde)

Het stigma van Thomas en criminalisering van drugs (L’Observatoir juli 2017)

Overdoses: De crisis schuilt maar Blegië blijft passief (Le Soir 04/06/2018)

72 (Helpen met) het creëren van een structurele vertegenwoordigingen van drug- en alcoholgebruikers in zelfhulpgroepen om de echte gevolgen van gebruikers te stimuleren in verschillende stadia van beslissingen en projecten die hen aangaan Drug- en alcoholgebruikers
Drugsector
Groep opgericht in samenwerking
Echt consulteren van druggebruikers
Ondanks verschillende acties, zoals de Snowball acties. De deelname door gebruikers aan verschillende conferenties en de financiering van de opleding van de twee gebruikers. Geen structureel plan tot nu toe.
73 Structurering van een Brussels netwerk van onderzoek(acties) rond de drugs/alcohol problematiek BSI
Eurotox
Fedito Bxl
Ondertkenen verdrag netwerk Ondanks de toetreding tot het netwerk van BSI (Brussels Studies institute) is de oprichting van een specifiek “drugs/ en alcohol netwerk niet voltooid.
74 Opzetten van een systeem voor het verzamelen en analyseren van gegevens over de prestaties, het reageren op nieuwe problemen: nieuwe producten, nieuwe praktijken, nieuwe openbare Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
Eurotox
Drugsector
Beschikbaarheid van gegevens voor wetenschappelijke behandelingen
75 Opzetten van een geharmoniseerd systeem van gegevensverzameling in sociale/zorginstellingen in contact met druggebruikers, door het integreren van de Treatment Demand Indicator (TDI) en de zorg in het algemeen, de harm reduction en de preventie Eurotox
Fedito Bxl
Beschikbaarheid van gegevens voor wetenschappelijke behandelingen Bouw van nieuwe AD HOC tool binnen de Data Collection WG onder leiding van Eurotox
76 Experimenteren met en ontwikkelen van AERLI en risicobeperkende gebruiksruimtes BSI
Drugsector Werkgroep AERLI
1 vaste aerli + 1 mobiele aerli + 2 gebruiksruimtes in Brussel Tot op heden blokkeert de interministriële commissie SCMR op federaal niveau echter de wil om politieke vooruitgang in Brussel te boeken. 
77 Organiseren van een bezinning over het Drug Courts pilootproject in Brussel Federale overheid
Sector Justitie
Drugsector
Debat Organisatie van een studiedag over de ervaringen tussen Portugal en Gent (23/10/2015)
78 Uitbreiden van studies en onderzoeken die specifiek gaan over het gebruik van psychotropen en over de risico’s daaraan verbonden, in het feestmilieu en voor specifieke doelgroepen (studenten, MSM, etc.) BSI
Eurotox
Drugsector
1 onderzoek / 2 jaar
79 Uitbreiden van studies en onderzoeken die specifiek gaan over de staat van gezondheid, het gebruik van psychotropen en de risico’s die daaraan verbonden zijn (HIV, Hepatitis C, SOA) en over de implementering van specifieke projecten in het gevangenismilieu (vooal doorlichting) BSI
Eurotox
Drugsector
1 onderzoek / 2 jaar
80 Deelnemen aan onderzoeken en/of aan comités van begeleiding van onderzoeken van Belspo en Eranid Fedito Bxl
Drugsector
3 onderzoeken/jaar Huidige deelname aan de wetenschappelijke comités van BELSPO projecten:

Padumi
Socost
Prosper
Alcolaw
GENSTAR
SOCPREV
MATREMI
ALMOREGAL
CRYPYODRUG

Zie: BELSPO Drug Research Program

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top