Drugplan 2016-2019 : Wetgevings- en beleidskaders

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Status
91 Herzien van het wettelijk kader voor de inzet van de analyse van psychotrope producten, de behandeling met diacetylmorfine, risicobeperkende gebruiksruimtes, begeleidin en vorming over risico’s verbonden aan injecties en de injecteerbare substitutieproducten FEderale overheid
FGC, GGC
iDA+Fed Bxl
Wetgeving Tot op heden blokkeert de interministriële commissie SCMR op federaal niveau de wil in Brussel om de politieke vooruitgang te boeken. 
92 Regularisering van cannabis door de oprichting van staatscontrole op de productie, de verkoop en het gebruik van cannabis, door middel van de Cannabis Social Clubs en/of apothekers met de correcte licentie Federale overheid
iDA+Fed Bxl
Belgische wetgeving Actieve deelname aan de PS ideas workshop over cannabis

Lobbyen van verschillende politieke partijen

93 Herkennen van harm reduction als de 4de pijler in het drugbeleid en als volwaardig onderdeel in het kader van het nieuwe ambulante decreet van de FGC FGC, GGC
Modus Viv
Fedito Bxl
Nieuw ambulant decreet De LRA wordt nu erkend in het ambulant decreet
94 Implementering van het HIV plan Federale overheid
HIV actoren
iDA+Fed Bxl
Toepassing 75% Resolutie van de COCOM waarin wordt opgeroepen tot zo snel mogelijke uitvoering van het nationale-AIDS plan
95 Implementering van het Hepatitis C plan Federale overheid
HIV actoren
iDA+Fed Bxl
Toepassing 75% Vergemakkelijken van toegang tot behandeling.
96 Totaal verbod op reclame voor tobacco in verkooppunten en hun etalages Federale overheid
Fares + Vlaams Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
Drugsector
Belgische wetgeving
97 Zoals bij tabak, alcoholreclame verbieden Federale overheid
iDA+Fed Bxl
Belgische wetgeving
98 Opstellen en toepassen van een federaal alcoholplan Federale overheid
iDA+Fed Bxl
Redactie van indicatoren
Toepassing 75%
Gebrek aan federaal/federatief overleg, leidend tot minimalistisch federaal alcoholplan

 

99 Verduidelijken van de wettelijke leeftijd voor alcoholgebruik Federale overheid
iDA+Fed Bxl
Belgische wetgeving Onvoldoende alcoholplan en ver verwijderd van de aanbelingen van de Hoge Gezondheidsraad
100 Integreren van het huidige Drugplan in het Brussels Gezondheidsplan en het Brussels Plan voor Veiligheid en Preventie FGC, GGC
Brusselse regionale Overheid
100% geïntegreerde acties Gedeeltelijke integratie in het veiligheids- en preventieplan.

Gezondheidsplan wordt afgerond

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top