Drugplan 2016-2019 : Laagdrempelige toegang

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Status
21 Implementatie van een nieuwe behandeling inclusief de afgifte van gemedicaliseerde diacetylmorfine of de vertrekking van substitutiebehandelingen via injectie Federale overheid
Medische agentschappen
drugsector
Toegang tot 1 subsitutieproduct + metha en bupre Follow-up van de voorstellen van Lois Demeyer.
22 Onderhouden/ontwikkelen van plaatsen en overnachtingscentra, logementen en Housing First voor kwetsbare groepen met een alcohol- en/of drugprobleem GGC/FGC
Drugsector
Verbonden sectoren
20% pl meer dan in 2015 (crisisopvang, korte overnachtingen, Housing First) Ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen door Transit
23 Financiering van outreach strategieën en van functies van mobiele werknemers voor psychosociale ondersteuning GGC/FGC
Sect toxicom
100% meer begeleiding in 2015 Oprichting van de hulpmiddelen DASS ( toegang tot zorg en sociaal-medische hulp en Lambda (asielzoekers) in 2016. Implementatie van de SAMPAS (mobiele begeleidingsdienst voor toegang tot zorg) door het hepatitis C netwerk. (Vanaf september 2018)
24 Organiseren van studiedagen en internationale bijeenkomsten gewijd aan laagdrempelige toegang, open voor professionals uit de drugsector en andere sectoren (OCMW, ziekenhuiszorg, etc.) Drugsector 1/2 jaar Organisatie van een conferentie, door de RAT over de kwetsbaarheid in de contect van verslavingen (januari 2016)
25 Aanbieden van steun aan teams (niet) gespecialiseerd in verslavingen, via vormingen, begeleidingen, intervisies en hulp bij beslissingen (analyse en uitbreiding van het plan), vooral naar sociale exclusie toe Drugsector
Verbonden sectoren
1 groep van min 4 intervisies/jaar
26 Ontwikkelen van globale en geïntegreerde gezondheidsdiensten, met een laagdrempelige toegang, die diensten van minstens 4 verschillende sectoren samenbrengt Drugsector
Verbonden sectoren
1 plaats voor laagdrempelige diensten van de 4 sectoren aangekondigde concretisering van 2 centra voor multi-approval: een “de Novo” en een van de bestaande centra (CFR p. 9) 
27 Vergroten van toegang tot de « laagdrempelige » structuren, in lijn met de verbonden actoren (ziekenhuizen, apothekers, …) : 24/24, 7/7 ; gratis ; onvoorwaardelijke toegang ; heraansluiting ; … Drugsector
Verbonden sectoren
Daadwerkelijke groei van de toegang
28 Implementatie van gecombineerde strategieën van zorg en harm reduction (« comprehensive package ») Drugsector Bestaan van manieren om strategie te combineren Ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen door Transit.
29 Ontwikkelen van laagdrempelige plaatsen op lange termijn voor gebruikers van drugs en met verlies van autonomie Drugsector
Verbonden sectoren
1 instelling, nieuw of bestaande Ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen door Transit.
30 Plaatsing van een Brussels systeem van sociale zekerheid, inclusief de zorg voor personen die administratief niet in orde zijn GGC/FGC Hervorming Dringende Medische Hulp of implementering van een ander systeem Ondanks de deelname aan het onderzoek KCE op Emergency Medical en Call of Trade Union School in Brussel voor een Brussels beleid van integrale hervorming van de volksgezondheid AMU vreest moeilijker toegang tot de zorg (cf. pp 12-16)

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top