Drugplan 2016-2019 : Interregionale en internationale coördinatie

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode Opvolgen Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd

 

 

Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten Toestand
81 Organiseren van evenementen die de Brusselse drugsector samenbrengt in zijn geheel, openstaan voor andere regio’s Fedito Bxl
Drugsector
1 dag/jaar waarvan 1/2 over Drugplan Infodag over UNGASS 2016
(26/02/2016)Drugs in Brussels 2017

Drugs in Brussels 2018

Studiedag “Drugs in Brussels” 2019

82 Uitvoeren van een permanent overleg binnen de vereniging iDA (Fedito Bxl, Fedito Wallonne, VAD) voor landelijke debatten Fedito Bxl 3 Overlegacties/jaar Permanente raadpleging van Fedito BXL, Fedito Wallonie, VAD via het bestuur van de vereniging IDA
83 Deelenemen aan het overleg (vertegenwoordiging, consultatie, uitwisselingen, meningen, etc,) van de sector met de Algemene Cel Drugsbeleid, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en hun cellen, afdelingen en teams Drugsector 3 Overlegacties/jaar Permanente raadpleging, met name  3 vergaderingen per jaar met FOD volksgezondheid. Verzoek om de General Cell of Drug Policy te integreren. tot op heden geen vervolg meer aan gegeven.
Druk zetten op de federale overheid om de positie te verdedigen gericht op volksgezondheid, in het kader van de Speciale Sessie van de General Assembly van de Verenigde Naties (UNGASS 2016) Federale overheid
FGC, GGC
Brusselse overheid + iDA
Drugsector
Positie verdedigd door de federale overheid en UNGASS Deelname van Fedito Bxl aan de opstelling van het Europees burgerforum over drugs voor het Europees voorzittersschap en de lidstaten. (HDG)
Organiseren van internationale congressen in Brussel, over gevarieerde thema’s, met de gehele drugsector Fedito Bxl
Eventuele samenwerkingen
1/4 jaar Partner van het 1e International Addiction & society forum
Vertegenwoordigen van de sector op de sessies van de Commission on Narcotic Drugs van de UNODC (Wenen) Fedito Bxl
Drugsector
1/jaar Fedito Brussel aanwezig op de 59,60,61 en 62ste editie van CND in Wenen.
(H)erkennen van de Brusselse werking op internationaal vlak via het portaal Best Practices van de EMCDDA Eurotox 10 gepubliceerde practices (5 en 2015)
Vertegenwoordigen van de sector in de Civil Society Forum on Drugs Fedito Bxl
Drugsector
Vertegenwoordiging Fedito Brussel is lid van de European Civil Society on drugs sinds 17/07/2015
Vertegenwoordigen van de sector op openbare evenementen georganiseerd door de EMCDDA of de Groupe Pompidou Eurotox
Fedito Bxl
Drugsector
2 vertegenw/jaar Deelname aan de Lissabon Addicitions conference 2015 en 2017.

Seminar Groupe Pompidou Algérie. De Pompidou group richt zich in de eerste plaats tot de federale autoriteiten. Fedito Bxl vraagt daarom om via de delegatie in nauwer contact te staan met de GP

Integreren en vertegenwoordigen van de sector in verschillende Europese en internationale netwerken Fedito Bxl
Drugsector
6 netwerken (3 in 2015: IDPC, ISSDP, Correlation) Werkelijke deelnames aan:
Correlation, IDPC, ISSDP, VNGOC (Wenen NGO Committee on Drugs) Internationaal  TDO committeeRedactieraad van het Franstalige internationale tijdschrift “Addictions, recherches et pratiques”

Top