Drugplan 2016-2019 : Preventie van verslavingen

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Kleurcode A suivre Wordt vervolgd Opende Laat Geblokkeerd
Acties Verantwoordelijken Verwachte resultaten
Status
1 Ervoor zorgen dat de preventiediensten voor verslavingen actief bezig met gezondheidsbevordering ook een certificaat van gezondheidsbevordering hebben FGC Nieuw politiek decreet gezondheidsbevorderingsbesluit Als onderdeel van het gezondheidsbevorderingsbesluiten -plan
2 10% stijging van de budgetten voor de verenigingen die zorgen voor de preventietaken voor verslavingen, exclusief indexering FGC/GGC
Fedito Bxl
Financieel Verslag ten  opzichte van 2015
3 Verkrijgen van beleidsakkoorden om de actie en expertise in de sector te ondersteunen en verstevigen naar actoren van andere, betrokken sectoren toe (gezondheidsbevordering in het onderwijs, jeugdhulp, cultuur, etc) Federale overheid
Brusselse overheid/FGC/
GGC
Gemeenschap-penDrugsector Gezondheidsbevordering Andere sectoren
Financieel Verslag ten opzichte van 2015 Gezondheidsbevorderingsbesluit en implementatie van het gezondheidsbevorderingsplan 2018-2022
4 Voeren van een dialoog over de problematiek van professioneel of amateur doping. Drugsector
ADEPS
wethouder sport.
Consultatie en diagnose van de situatie.
5 Ontwikkelen van coördinatie en overleg tussen verslavingspreventie en gezondheidsbevordering, uit de sector en gemeenschappelijke projecten, en leunt vooral op de problematiek van welzijn en het goede levensamen. Fedito Bxl
Drugsector
Cldb
Gezondheidsbevordering
Consultatie verslavingspreventie minimum 6 vergaderingen per jaar Terugkerende stakeholders gezondheid vergader- en gemeentelijke projecten
6 Ondersteunen van de initiatieven van gezondheidsbevordering op school, enerzijds door het vermijden van een toevlucht naar de politie met het oog op preventie, anderzijds door het behouden van de interface tussen de preventiesector, gezondheidsbevorderingsector en anderen Drugsector
Andere sectiren
Afname van het aantal politie invallen

Toename van schoolprojecten

Ondersteuning voor de verspreiding van de brochure geproduceerd door de gespecialiseerde actoren verzameld in CREPB
7 Het ontwikkelen van banden tussen de verschillende online diensten actief in preventie (en zorg) voor alcohol, gokspelen, tabak, legale en illegale drugs Drugsector Activiteitenrapport drugsector
8 Aanmoedigen van betrokkenheid van actoren van preventie/gezondheidsbevordering in het organiseren van een dialoog tussen bewoners, locale actoren, gebruikers, dragers van projecten, inclusief zij die nog moeten komen (AERLI, RBGR, diacetylm, etc) Drugsector Evaluatie van projectbevordering Tot op heden blokkeert de interministriële commissie SCMR op federaal niveau. Niettemin, de politieke wil in Brussel om vooruitgang te boeken
9 Het ontwikkelen van acties rond nieuwe specifieke problematieken (energy drinks, nieuwe synthetische drugs, internet en smart phones, groepen met specifieke risico’s, e-cigarette, etc.) maar steeds in het breder kader van gezondheidsbevordering Drugsector 1 actie per jaar
10 Daag de politiek en het publiek uit op te komen tegen alcohol- en drugcampagnes in Brussel die gebaseerd zijn op dogma’s en zonder verwijzing naar gedocumenteerde kennis Drugsector Parlementaire onderzoeken

1 carte blanche

Publicatie van een persartikel over de “anti-drug” brochures, gepubliceerd door de scientology kerk

Preventie / Harm reduction / Laagdrempelige toegang / Zorg / Gevangenissen / Sociale integratie / Financiering & werk / Onderzoek & innovaties / Coördinatie / Wetgevingskaders

Terug naar de presentatie van Drugbeleid en Drugplan 2016-2019


Top