Opdrachten

Het belang en het bestaan (h)erkennen van specifieke structuren van preventie, hulp, zorg en risicobeperking voor verslaafden en voor personen die zich bezighouden met verslavingen in de brede zin van de term. Het fenomeen van verslavingen is evolutief en complex en vraagt om permanent onderzoek naar de voorgestelde aanpakken.

Een bevoorrechte partner te zijn met de overheid en de media in het uitbreiden van een gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoel doen naar verslavingen in de brede zin van de term.

De coördinatie en samenwerking te garanderen van de dienstleden alsook met andere actoren die bezig zijn met het ‘fenomeen’ drugs.

Leden te voorzien van erkenning en subsidiëring die hun goede werking garanderen en die hun toelaten elke vragende gebruiker aan te pakken, ongeacht zijn economische situatie.

Uitreksel artikel 3 van de Statuten

Top