Charter

FEDITO Brussel verzamelt en ondersteunt instituten en diensten die, met een bereidheid om hun ideeën en ervaringen te delen, de psycho-medische-sociale aanpak willen promoten, zowel op preventief als helend niveau, van onderdelen van de verslavingsproblematiek.

1. Verslavingen zijn niet beperkt tot psychische problemen of psychisch lijden. Ze kunnen het gevoelsleven, relationele leven en sociale leven fundamenteel verstoren. Dit hangt af van elk individu en zijn context.

Dit zorgt ervoor dat de persoon die zich richt tot onze instellingen gezien wordt in zijn geheel. We houden zo niet alleen rekening met zijn medische en psychologische situatie, maar ook met de sociale en omgevingsfacoren die bijdragen tot verslavingen.

Het impliceert een globale aanpak van degenen die geconfronteerd wordt met problemen (de verslaafde waarmee een dialoog wordt aangegaan door middel van een bijeenkomst waarbij iedereen partner is in de relatie en waar de keuzes door de verslaafde worden genomen). Dit is de ethiek van onze interventies.

2. FEDITO ondersteunt de inspanningen van de instellingen en de diensten met deze aanpak. Hun effectieve werking weerspiegelt precies deze waarden.

3. Het werk van de teams karakteriseert zich door :

 1. Het weigeren om verslaving te limiteren tot enkel de symptomatische uitingen.
 2. Een aandacht voor de persoon in zijn geheel, op fysiek, psychisch, familiaal, cultureel en sociaal vlak en met respect voor zijn levenskader.
 3. Dit werk ziet de persoon als een onderwerp van zijn benadering en bevordert het uitdrukken van zijn nood, zijn vraag, zijn autonomie.
 4. Dit werk erkent en richt zich op de middelen van de gemeenschap, het beroept zich op andere diensten, verdeelt de verantwoordelijkheid en de competenties tussen de verschillende partners. Het maakt deel uit van een netwerk en streeft ernaar professionals met elkaar in contact te brengen. Het wil het belang onderkennen van het sociale weefsel en het wil versnippering voorkomen door een mulitidiciplinair werk dat rekening houdt met de eenheid van het onderwerp.
 5. Dit werk behoudt geen grip op het leven van de mensen en het garandeert het privéleven.
 6. Dit werk benoodzaakt het vormen van actoren (dokters, psychologen, sociaal assistenten, verplegers, opvoeders, …) in de vorm van toezicht, werkgroepen, conferenties, …

4. FEDITO ondersteunt :

 1. Een pluridisciplinaire werking waar de professionele specificiteit van ieder ondersteund en erkend wordt.
 2. Een democratische manier van delen van ideeën, meningen en beslissingen.
 3. Een constante drang naar vorming en in vraag stellen.

5. Vanuit zijn etisch kader, respecteert FEDITO :

 1. Het veelvoud aan theoretische en therapeutische benaderingen.
 2. Het veelvoud aan politieke, religieuze, filosofische, syndicale en universitaire overtuigingen.

Charter aangenomen bij de algemene vergadering van 3 maart 1998

Top