Over ons

De FEDITO BXL, Brusselse Federatie van Instellingen voor Verslaafden federeert 28 instellingen actief in de informatie, preventie, risicobeperking, zorg en begeleiding van de consumptie van psychoactieve stoffen en verslavingen.

Naast zijn expertise in het domein van legale en illegale drugconsumptie, karakteriseert Fedito Brussel zich door de diversiteit van haar leden. De federatie bestaat uit ambulante colsultatiediensten, crisiscentra en genezingscentra om te overnachten, informatiediensten voor het publiek, gedetineerden en professionals, en vormingsorganismen.

Fedito maakt ook gebruik van een netwerk van private huisdokters, een laagdremplig wijkgezondheidscentrum (MASS) en ook een reïntegratieproject door sport, van instellingen gespecialiseerd in dubbele diagnostiek (druggebruik en psychiatrische problemen), van drugpreventieprogramma‘s, … de lijst gaat door. Deze variteit in projecten laat toe om het complexe en evoluerende fenomeen van het gebruik van psychoactieve stoffen en verslavingen te begrijpen.

Gezien de diversiteit van onderwerpen, FEDITO BXL is verbonden met veel verschillende sectoren, en is lid van :

  • van het CAAP, Concertation des Associations Actives en Prisons,
  • van het CBCS, Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique,
  • van het CBPS, Centre Bruxellois de Promotion de la Santé,
  • van het Comité de Vigilance en Travail Social,
  • van het FORUM, Bruxelles contre les inégalités,
  • van de OPGG, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied,
  • van het SMES-B, Santé Mentale et Exclusion Sociale – Belgique ;

Op internationaal niveau, de FEDITO BXL is een lid :

FEDITO Brussel vzw wordt erkend door de Franstalige Gemeenschapscommissie (FGC).

Hoofdzetel : Siège social & bureaux : Rue Washington 40, 1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer : 0433.424.011
RSZ : 222.1202094.80
RPR Brussel

Top