Réseau d’Aide aux Toxicomanes (RAT)

logo_RAT

Voorstelling

Het Hulpnetwerk voor Verslaafden (R.A.T.) komt voort uit een groep huisartsen die vrijwillig antwoorden op vragen van personen die geconfronteerd worden met verslavingen. De groep bestaat uit huisartsen die, vanuit hun verschillende plaatsen voor consultaties, personen geconfronteerd met verslavingen opvangen en begeleiden, of het nu gaat om gebruikers of mensen in contact met gebruikers. De ondersteuning die wordt gegeven aan praktijkmensen door het team van R.A.T. laat gebruikers toe dat ze in hun eigen structuren van zorg, sociale hulp en niet-gespecialiseerde psychologische hulp kunnen blijven.

R.A.T. ondersteunt het werk van actoren, alsook hun reflecties op vormingen, intervisies en krijgt de eerste verzoeken van gebruikers en hun naasten om hen te voorzien  van zorg door middel van algemene medische consultaties, met de mogelijkheid tot reöriëntatie en psychosociale opvolging.

R.A.T. heeft als doel

  • Samenbrengen van mensen geïnteresseerd in therapeutische hulp aan verslaafden, in een niet-gespecialiseerd milieu, in een pluridisciplinair netwerk.
  • Een structuur creëren van begeleiding, wederzijdse hulp en permanente vorming in dit domein.
  • Helpen ontwikkelen van pleegzorg voor verslaafden door huisartsen, in medische centra en/of privékabinetten, geïntegreerd in hun patiëntbasis. R.A.T. is een steun voor artsen die gebruik maken van substitutieproducten in de behandeling van hun verslaafde patiënten (onder andere door verstrekking van advies, informatie, psychosociale opvolging, enz.)
  • Verzekeren van  ondersteuning voor huisartsen en eerstelijnhulpverleners die zich inzeztten voor verlaafden.
  • Bijdragen aan het uitbreiden van de kennis over verslaving en haar behandeling door de evaluatie van onze klinische praktijk, het publiceren van haar resultaten en door onze reflectie over de praktijk geleid door de groepen.

Gegevens

R.A.T. – Hulpnetwerk voor Verslaafden vzw
rue du Tabellion 64
1050 Bruxelles
Tel. :  02 534 87 41
Fax : 02 538 05 22
E-mail : rat.asbl(@)gmail.com
Website : http://www.rat-asbl.be/

Top