Medisch Centrum Project Lama

logo_projetlama Voorstelling

Het Medisch Centrum Project Lama biedt aan alle druggebruikers die aan haar deur klopt een diepgaand beeld van hun situatie: sociaal, psychologisch, medisch. Het definieert een modaliteit van aanpak, aangepast aan iedere individuele situatie, ofwel in een van haar centra (pluridisciplinaire ambulante opvolging, substitutiebehandelingen), ofwel in een meer aangepaste structuur (ziekenhuis, nabhenadelingscentrum, dagcentrum, …).

Een farmacologische behandeling kan beginnen de dag van het eerste contact, als dat nodig blijkt te zijn.

De aanpak van LAMA is gegrond in respect voor de persoon, ondersteuning van zijn autonomie, zijn verantwoordelijkheid en zijn burgerschap.

LAMA biedt ook modules van sensibilisering-informatie aan over problematieken die te maken hebben met druggebruik (voor niet-gespecialiseerde professionals), alsook voortgezette vormingen van herkenning voor accreditatie (gericht op medisch en paramedisch personeel).

Gegevens

Project LAMA vzw
Rue Américaine 211-13
1050 Brussel
Tel.: 02/640 50 20
Fax: 02/648 80 68
E-mail: info(@)projetlama.be
Website: http://www.projetlama.be/

Top