Wekgroep Gevangenisen

Logo CAPB

Voorstelling

Het Werkgroep Gevangenisen ondersteund door en georganiseerd vanuit FEDITO BXL, is samengesteld door Diensten Actief in de Drugssector (SAT), met actievelden als gezondheid, preventie, onderdag, risicobeperking, oriëntatie en informatie, …

De SAT, leden van FEDITO BXL en uitgenodigde diensten, hebben als doel, op basis van hun ervaring in het gevangenismilieu, om ruimte te creëren voor reflectie en een werkgroep op te stellen rond de thema’s « druggebuik/gezondheid/gevangenis ».

De bijeenkomsten van het overlegcomité, die kunnen leiden tot acties (artikels, politieke of andere vraagstellingen, ondersteuning van SAT’s de actief zijn in het gevangeniswezen, …), worden beslist en voorgezeten door de leden met ondersteuning van FEDITO BXL.

Het werkgroup zal werken op basis van een Werkcharter (pdf) dat geaccepteerd moet worden door alle leden die wensen deel te nemen.

Leden

* Deze vzw’s zijn ook lid van de CAAP (Overlegcomité van Verenigingen Actief in de Gevangenis).

Contactpersoon

Josette Bogaert (CAP-ITI)
Tel. : 02/538 47 90
E-mail: capiti(@)skynet.be

Op het web

http://www.atsp.be/ : Website voor de oproep voor een overheveling van bevoegdheden van « gezondheidszorg van gedetineerden » naar de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid, gelanceerd door het CAPB.

Documenten:

Top