‘Mensen die drugs gebruiken, zijn mensen zoals jij en ik’ (Sociaal.net)

Op verslaving rust een stigma. En wie stigma ervaart, voelt zich meer geremd om hulp te vragen. Op 27 november organiseert het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een studiedag over stigma en herstel. Een panel van negen mensen die diverse ervaring hebben met legale en illegale drugs krijgt daar het woord.

In het kader van een participatief actie-onderzoek aan de Universiteit Gent wisselen deze negen mensen al meer dan een jaar verhalen en ideeën uit over zichzelf, roesmiddelen en de stigmatisering daarvan.

In aanloop naar de VAD-studiedag ‘Van stigma naar herstel’ wil dit panel enkele vragen en reflecties delen met een breder publiek.

Lees meer*

*De tekst werd geschreven door Olivier Taymans, in samenwerking met het PAR-onderzoeksteam en onderzoekster Michelle Van Impe.

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Pinterest Scoop.it Email