‘We weten wat effectief is op vlak van drugpreventie, maar de middelen ontbreken om het in de praktijk uit te werken’ (Knack)

We weten wat effectief is op het vlak van preventie. Wat ontbreekt zijn voldoende middelen om dit in de praktijk uit te werken.

Op het overzicht van de Algemene Cel Drugsbeleid zien we dat 1 % van de overheidsuitgaven voor alcohol- tabak én drugs naar preventie gaat. Dat is 40 keer minder dan wat er aan handhaving en repressie wordt besteed wat dan nog van jaar tot jaar toeneemt.

Politici hebben in de afgelopen maanden het belang van de preventie benadrukt als oplossing om de vraag naar drugs te doen dalen en het problematisch alcoholgebruik te beperken. We verwachten dan ook dat het belang van preventie in de beleidsplannen en in de toegemeten middelen zal terug te vinden zijn.

Preventie zou het eerste antwoord op de drugproblematiek moeten zijn en gaat hand in hand met een goed uitgebouwd en laagdrempelig zorgaanbod (van vroeginterventie tot langdurige zorg). Repressie, gericht op de aanbodszijde, is de derde pijler, die binnen een performant drugbeleid zijn plaats heeft.

(Paul Van Deun Klinisch psycholoog en voorzitter van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD))

Lees meer / bron : ‘We weten wat effectief is op vlak van drugpreventie, maar de middelen ontbreken om het in de praktijk uit te werken’ (Knack)

Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email