‘Het culpabiliseren van druggebruikers dient om de aandacht af te leiden van een falend drugbeleid’ (Knack)

Criminoloog en woordvoerder van de experten- en burgerbeweging SMART on Drugs Steven Debbaut neemt ons drugbeleid kritisch onder de loep: ‘In België gaat ongeveer 65% van de middelen van ons drugbeleid naar repressie, een 30% naar hulpverlening en een schamele 5% naar preventie.’

(…)

Ook in België wordt het drugbeleid vooral gevoerd vanuit emoties en ideologie in plaats van ‘evidence based’. Ons drugbeleid heeft eerbare en doordachte doelen: een daling van het aantal afhankelijke burgers, van de individuele fysieke en psychosociale schade die druggebruik kan veroorzaken en van de negatieve gevolgen van drugs voor de samenleving (zoals overlast). Alleen is het zo dat het huidige beleid geen van die doelen waarmaakt.

Het onderscheid tussen legale en illegale drugs vertelt ons niets over het risico van die producten. Of iets vandaag legaal of illegaal is, is het gevolg van keuzes uit het verleden, gebaseerd op tradities. Het onderscheid is arbitrair en niet gestoeld op wetenschappelijke inzichten over bijvoorbeeld toxiciteit. Een panel van experts beoordeelde in 2009 de vijftien meest gebruikte drugs op vier punten: acute en chronische toxiciteit, verslavingspotentie, en individuele en maatschappelijke sociale schade. In de top vijf, in volgorde van grootste schade, staat crack op nummer één. Daarna volgen heroïne, tabak, alcohol en cocaïne. Cannabis vinden we terug op de tiende plaats en xtc (MDMA) op plaats twaalf.

(…)

Lees meer / Bron : ‘Het culpabiliseren van druggebruikers dient om de aandacht af te leiden van een falend drugbeleid’ (Knack)

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Pinterest Scoop.it Email