Hépatitis C : Het ondersteunen van de vastleggingen genomen op « Drugs in Brussels »

Redactioneel maart 2019 | Een paar dagen geleden organiseerde Fedito Bxl “Drugs in Brussel 2019” en benadrukte we de noodzaak om overdoses en drugsgerelateerde infecties te verminderen, door de toegang tot naloxon alsook screeningtools en behandeling. Het is nu noodzakelijk om de daar gedane toezeggingen na te leven en in praktijk te brengen. Wat Fedito Bxl betreft, verloopt deze follow-up via Wenen en de 62e Commissie voor verdovende middelen. Dit is waarom …

“Drugs in Brussel 2019” heeft de aandacht eerst gevestigd op opioïd-overdoses, waarvan we weten dat ze worden onderschat maar die nu al vier jaar constant toenemen op Europees niveau. Het is echter relatief eenvoudig om een ​​opiaatoverdosis te behandelen omdat er een tegengif bestaat, namelijk naloxon. In België is naloxon alleen op medisch recept verkrijgbaar, in injecteerbare vorm en zonder terugbetaling. In andere landen daarentegen, is er al gratis toegang tot naloxon, onder andere in de vorm van een neusspray. Tijdens “Drugs in Brussel”, hebben we de mogelijkheden onderzocht om deze spays te verkrijgen en kwamen we tot 2 mogelijke oplossingen, hetzij uit Frankrijk in het kader van een overeenkomst met een CSAPA, hetzij uit Ierland als onderdeel van een import via een apotheek in verband met het internationale.

Wat hepatitis C betreft, zelfs al zijn er nog steeds niet genoeg gegevens over België, is er toch bekend dat het verwoestende gevolgen heeft voor druggebruikers doormiddel van injecties. Sommige cohorten tellen tot 70 of 80% van de geïnfecteerde gebruikers. Mevr. Block heeft er voor gezorgd dat er sinds 1 januari gratis toegang is tot zorg voor alle geïnfecteerde patiënten; Het is echter nog steeds noodzakelijk dat alle drugsgebruikers, die vaak buiten het gezondheidsstelsel vallen, er toegang toe hebben. Het is ook nodig om strategieën voor “tests and screenings” te ontwikkelen: demedicalised screening (TROD) is tot nu toe alleen voor HIV beschikbaar. Maar het is essentieel om dezelfde demedicalised screening op hepatitis B en C te legaliseren en om het gebruik van andere diagnostische hulpmiddelen, zoals vloeipapier, toe te passen.

Ten slotte is dit noodzakelijk om overdoses te verminderen en de screening en behandeling van hepatitis te ontwikkelen in instellingen zoals bijvoorbeeld gevangenissen. Bij de volgende Commission on Narcotic Drugs in Wenen bij de VN zal de Noorse ontwerpresolutie waarin het belang van het ontwikkelen van « test and screenings » in gevangenissen wordt aangehaald verder bestudeerd worden.  (tot op heden (4 maart 2019), zijn er slechts twee ontwerpresoluties openbaar gemaakt). Het algemene doel van de resolutie is “Bevordering van maatregelen ter voorkoming en behandeling van virale hepatitis C druggebruikers“. Het is op zich al zeer positief om een ​​dergelijke ontwerpresolutie te hebben, vooral omdat daarin met name opnieuw wordt bevestigd dat: “de verbintenis van de lidstaten om de door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgelegde doelstellingen, met name ; het aantal nieuwe gevallen van chronische B en virale hepatitis C met 90% te verminderen en het aantal sterfgevallen als gevolg van virale hepatitis B en C met 65% tegen 2030. “

Concreet gezegd: de ontwerpresolutie “moedigt de bevoegde nationale autoriteiten aan om integratie in nationale maatregelen voor preventie, behandeling, zorg, herstel, rehabilitatie en sociale herintegratie en -programma’s te overwegen”. In het geval van België zullen we lezen over de actualisering en implementatie van het HCV-plan en over de ontwikkeling, in samenwerking met de gewesten, van bestaande en nieuwe acties.

In detail en in dezelfde paragraaf worden staten aangemoedigd om “toegang tot programma’s voor injectiemateriaal [en] maatregelen ter bevordering van het gebruik van alternatieve toedieningswegen” te ontwikkelen. Alsook versterking van spuitenruil, evenals gebruikersruimtes, waarvan het wettelijke kader in België nog steeds niet bestaat.

Ook in dezelfde paragraaf worden staten aangemoedigd om “antiretrovirale therapie en andere relevante interventies te ontwikkelen om de overdracht van HIV, virale hepatitis en andere door bloed overgedragen ziekten geassocieerd met drugsgebruik te voorkomen. Dit is in overeenstemming met de internationale aanbevelingen om deze epidemieën uit te roeien, zoals er bij « Drugs in Brussel » is aan herinnerd.

Tot slot betekent het toestaan ​​van toegang tot dergelijke interventies “inclusief behandelingscentra en counseling, gevangenissen en andere structuren die worden gemonitord”, zoals aangehaald in de interventie van Fadi Meroueh.

Zo vinden we dus in een tekst die, met wijzigingen door de staten van de Verenigde Naties, een structureel onderdeel van de aanbevelingen van de volksgezondheid Hepatitis C kan worden aangenomen, zoals zij bij « Drugs in Brussels » werden gepresenteerd. .Om tot een ontwerpresolutie te komen met dezelfde richtlijnen moedigt het de lidstaten ook de deelname van het maatschappelijk middenveld aan, met name organisaties of netwerken van druggebruikers in alle aspecten van preventie, diagnose en het bevorderen van behandeling van virale hepatitis “. Inderdaad, kan het doel om hepatitis C tegen 2030 uit te roeien, enkel worden bereikt door een sterk partnerschap met het maatschappelijk middenveld.

In België hebben de regionale federaties (VAD, Fedito Wallonne en Fedito Brussel) op dit moment nog geen uitnodiging ontvangen om de vergaderingen van de Algemene cel drugsbeleid bij te wonen, hoewel het vanuit deze plaats en in overleg tussen federale en de gewesten, op een nieuw beleid op dit gebied kan worden aangestuurd.

Sébastien ALEXANDRE, Directeur, FEDITO BXL asbl

Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email