Memorandum 2018 van de Brusselse gespecialiseerde sector toxicomanie

Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen, meer bepaald aangaande druggebruik en verslavingen. We denken daarbij natuurlijk aan illegale drugs, maar ook aan legale drugs zoals tabak en alcohol. Ook andere vormen van verslavingen los van substanties behoren hiertoe, zoals spelverslavingen. Tot slot hoort hier op een algemener niveau ook de maatschappelijke desintegratie bij die met verslaving gepaard gaat. De antwoorden zijn complex en de te ontwikkelen strategieën vragen om nuance en expertise.

De Memorandum 2018 van de Brusselse gespecialiseerde sector toxicomanie heeft als ambitie om tien grote lijnen te trekken waartoe het drugsbeleid zou moeten neigen, ongeacht op lokaal, regionaal en/of federaal niveau: deze problematiek treft ze immers allemaal. FFEDITO BXL en haar leden zijn dus volledig bereid om te helpen bij het definiëren en implementeren van een drugsbeleid gebaseerd op feiten en pragmatisme.

De Brusselse gespecialiseerde diensten zijn actief in preventie en risicovermindering, in de laagdrempelige zorg, bij ambulante en residentiële behandelingen, in ziekenhuizen en gevangenissen. Ook al kan deze sector steunen op jarenlange expertise en ervaring, dit hoeft geen belemmering te zijn om een nieuw beleid/nieuwe strategieën te blijven ontwikkelen die een antwoord kunnen bieden op de steeds verder evoluerende noden. De 100 acties van het Drugplan 2016-2019 tonen dit uitvoerig aan.

Fedito Bxl en haar leden zijn volledig bereid om u onderhavig memorandum uitgebreider voor te stellen en om samen met u het beleid/de strategieën uit te tekenen om een beter antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen voor de volksgezondheid ten gevolge van druggebruik en verslavingen.

Voor informatie, vragen of afspraken kan u ons secretariaat contacteren.

Download de memorandum : in frans / in nederlands
Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email