Tijd voor een nieuw Belgisch cannabisbeleid?(Metaforum KU Leuven)

In het licht van de beperkte wetenschappelijke kennis ter zake zestig jaar geleden, is het enigszins begrijpelijk dat de architecten van het huidige internationale handhavingsregime inzake drugs toen geloofden in het concept van de totale uitroeiing van de drugsproductie en het druggebruik. Vandaag de dag kan men de wetenschappelijke inzichten en ervaringen die sindsdien werden opgedaan echter niet meer negeren: het is onmogelijk om op wereldschaal en zeker binnen de grenzeloze Europese Unie de productie en handel van illegale drugs en daarmee de consumptie ervan te reduceren.

Met andere woorden: de ‘war on drugs’, die sinds de jaren 1980 in de wereld werd opgevoerd, valt niet te winnen en creëert bovendien veel extra problemen, zoals corruptie, geweld en illegale drugsinkomsten in verschillende landen (bv. Paoli, Reuter & Greenfield, 2009). Decennialang werd het debat over alternatieve reguleringsmodellen onder meer in de kiem gesmoord met het argument dat de internationale verdragen en verplichtingen het niet toelaten (Van Dijk, 1997). Maar na decennia van schijnbaar immobilisme wordt momenteel in tal van landen actief gezocht naar manieren om het pad van de ‘war on drugs’ te verlaten – vooral met betrekking tot cannabis. Een belangrijke koerswijziging via de internationale verdragen zal er op korte termijn niet komen, omdat unanieme consensus op dat vlak noodzakelijk is en een aantal traditioneel bijzonder repressief ingestelde landen in de ingewikkelde procedures kan gaan dwarsliggen (Bewley‐Taylor, 2003; Hall & Lynskey, 2009). Bovendien sturen internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (via de werkzaamheden van de International Narcotics Control Board), maar evenzeer de Europese actieplannen, doorgaans aan op een uniforme en stringente benadering van het drugsfenomeen (Boekhout van Solinge, 2002; Roberts et al., 2005; Blom, 2006; Van Kempen & Fedorova, 2014).

Tijd voor een nieuw Belgisch cannabisbeleid? 2018 – volledige tekst

Une nouvelle politique belge en matière de cannabis? 2018 – French summary of Dutch text / résumé en français

Time for a New Belgian Policy on Cannabis? 2018 – full text

 

De interdisciplinaire denktank Metaforum wil de deelname van de KU Leuven aan het maatschappelijk debat versterken. Daartoe ondersteunt Metaforum denkgroepen die wetenschappelijke expertise samenbrengen en onderzoekers vanuit verschillende disciplines in gesprek brengen rond relevante maatschappelijke problemen.
Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email