Voor een regulering van cannabis in België

Pour une réglementation du cannabis en Belgique - cover nlWe zien het in België, alsook in het buitenland: het verbod op cannabis en de relatieve tolerantie van de laatste jaren lijken geen impact te hebben gehad op de prevalenties van het gebruik. Deze prevalenties blijven belangrijk, ook al gaat het in de eerste plaats om occasioneel of gecontroleerd gebruik. De illegaliteit van de productie en verkoop verhindert alle controle op het product en vooral op haar psychoactieve kracht, een kracht die zich sterk heeft kunnen ontwikkelen dankzij de opkomst van nieuwe teelttechnieken. Bovendien laat diezelfde illegaliteit een grote handel toe die onze samenleving uit haar evenwicht kan brengen.

De sociale en gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van cannabis worden dus eigenlijk vertienvoudigd door het verbod erop. Een relatieve tolerantie, zoals ze gehanteerd wordt in België, ondermijnt deze nadelen niet.

De Brusselse Federatie van Instituten voor Verslavingen (FEDITO BXL vzw) vertegenwoordigt 25 Brusselse instituten die zich vooral specialiseren in kwesties rond druggebruik. FEDITO BXL steunt daarom de invoering van de regulering van cannabis in België, op basis van een kritische analyse van het huidige beleid. De Federatie gaat in dat opzicht verder op de tekst ondertekend door de professoren Tom Decorte (Ugent), Paul De Grauwe (London School of Economics en KULeuven) en Jan Tytgat (KULeuven) : « Cannabis : bis ? Een pleidooi voor een kritische evaluatie van het Belgische cannabisbeleid ». Deze tekst, geschreven in 2013, roept op om de inefficiëntie van het huidige cannabisbeleid te erkennen, alsook de noodzaak om haar kritisch te evalueren. Deze evaluatie ligt momenteel in handen van de Algemene Cel Drugbeleid, die haar werk zou kunnen baseren op de beoordelingen uit het veld en de verschillende regionale federaties, waaronder FEDITO BXL.

FEDITO BXL adviseert minimaal een verduidelijking van het beleid en de erkenning van de voordelen van cannabis social clubs, zowel voor de gebruikers, hun naasten, als voor de samenleving in zijn geheel.

Daarenboven pleit FEDITO BXL voor een regulering van cannabis. Diverse experimenten uit het buitenland tonen de haalbaarheid en vooral het belang en de voordelen aan van de regulering van marihuana, bovenop de legalisatie van medicinaal gebruik. Nieuwe wettelijke modellen komen voornamelijk in Amerika naar boven. Deze experimenten hebben het voordeel om reformerende en pragmatische kanalen te openen naar de problematiek van cannabis.

De federatie stelt voor aan de Belgische autoriteiten om zich te laten inspireren en zich te laten helpen in het aanwijzen van de grondbeginselen voor een eventuele regulering van cannabis in België: bovenop de duidelijke regels die er moeten komen over wie wel en wie niet mag gebruiken, moet ook de productie en de verkoop georganiseerd en aangestuurd worden, door beroep te doen op de verschillende expertises en in het construeren van het reguleringsmodel op basis van studies over prevalentie en de ervaring van de professionals in het veld.

Tegenwoordig is de vaststelling van de ondoeltreffendheid van een verbod op cannabis wereldwijd gekend.

En naast de Amerikaanse ervaringen moeten ook andere kanalen onderzocht worden.

Web versie

Download dit document in PDF

Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email